Privacybeleid Tekst die spreekt

Tekst die Spreekt neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Contactgegevens:
Tekst die Spreekt
Roeterdsweg 14
7431 BW Diepenveen

0570-547 284 / 06-1499 2868

Tekst die Spreekt is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Agnes Folkersm is de Functionaris Gegevensbescherming van Tekst die Spreekt. Zij is te bereiken via info@tekstdiespreekt.nl.

Tekst die Spreekt verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Gegevens worden nooit aan derden gegeven of verkocht.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Tekst die Spreekt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 •  Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer
 • Cookies
 • Foto’s/video’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Tekst die Spreekt verwerkt

Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@tekstdiespreekt.nl. Ik verwijder deze informatie dan onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Tekst die Spreekt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. Ik doe dit alleen met de gegevens die je me hebt gegeven via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen. Niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn. Daarnaast deel ik gegevens, die je me gaf door het aanvragen van een gratis workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.
 • Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om werkzaamheden in opdracht van jou zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik verkoop/verstrek je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen aan derden gegeven wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden in opdracht van jou.
 • Je te informeren over wijzigingen in mijn diensten en trainingen.
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tekst die Spreekt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekst die Spreekt) tussen zit. Tekst die Spreekt gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Google Analytics en MailChimp.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van jou en in overeenstemming met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tekst die Spreekt gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tekst die Spreekt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via social media. Dit kan onder andere door middel van social media (share) buttons. Van de volgende platforms staan buttons op de site. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Links

Op de website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten mijn website om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekst die Spreekt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tekstdiespreekt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tekst die Spreekt wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Tekst die Spreekt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zoals een SSL-certificaat, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tekstdiespreekt.nl.

Wijzigingen

Ik behoud altijd het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Scroll naar boven